Innenriks

Liten annonse
Ord sky bassert på artikkel: 867217
rapport - Facebook - negativ - nordmenn - sametingsråd - Stortinget - fornorskningsprosessen -Om 123Nyheter.no

123nyheter.no's kompliserte og automatiserte søkemotor-crawler er satt opp etter en rekke avanserte menneskelig manipulerte variabler som den arbeider kontinuerlig ut ifra. Ingen nettsteder kan betale seg høyere opp på treffsidene. Nettstedene hvor nyheters-overskriftene hentes fra, er håndplukket.

123nyheter.no utvikles
av Tveit MEDIA. »