Sport

Liten annonse
    Anken til Høyesterett ikke tatt til behandling
       Kilde: NRK - Sport | Publisert: (torsdag 11. april 2024 KL:10.21)
    Tidligere skihopper Anders Jacobsens har saksøkt padelselskapet Just Padel Group (JPG) for 3,1 millioner kroner. Før rettssaken gikk i Agder tingrett i mars nektet JPG at Jacobsen skulle få tilgang til en rekke tidligere e-poster, meldinger og avtaler inngått av de tidligere eierne av JPG, deriblant TV2-profil Jesper Mathisen. Både Agder tingrett og Agder lagmannsrett ga Jacobsen medhold i at bevisene skal fremlegges i søksmålet, men JPG anket saken til Høyesterett. Dermed måtte rettssaken gjennomføres uten at bevisene ble lagt frem når søksmålet ble behandlet av tingretten. JPG argumenterte med at de ikke hadde noen plikt til å fremlegge bevisene, fordi tingretten og lagmannsrettens kjennelse var anket til Høyesterett. Nå har Høyesterett avgjort at anken ikke en gang skal behandles. Jacobsen skal dermed anses for å ha vunnet saken vedrørende bevisene, og er totalt tilkjent rundt 300 000 kroner i saksomkostninger for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. – Jacobsen synes det er beklagelig at rettssaken måtte gjennomføres uten at det ble lagt frem bevis som både tingrett og lagmannsrett hadde pålagt JPG å fremlegge. For Jacobsen er det vanskelig å forstå at JPG har valgt å bruke så mye penger og ressurser på å bestride plikten til å fremlegge bevis, sier Jacobsens advokat Jan Magne Isaksen til NRK.

Ord sky bassert på artikkel: 922885
Høyesterett - behandling - Tidligere - skihopper - Jacobsens - saksøkt - padelselskapet - millioner - rettssaken - tingrett - tilgang - tidligere - meldinger - avtaler - inngått - deriblant - Mathisen - lagmannsrett - medhold - bevisene - fremlegges - søksmålet - gjennomføres - behandlet - tingretten - argumenterte - lagmannsrettens - kjennelse - avgjort - behandles - vedrørende - tilkjent - saksomkostninger - beklagelig - vanskelig - ressurser - bestride - plikten - advokat - Isaksen -Om 123Nyheter.no

123nyheter.no's kompliserte og automatiserte søkemotor-crawler er satt opp etter en rekke avanserte menneskelig manipulerte variabler som den arbeider kontinuerlig ut ifra. Ingen nettsteder kan betale seg høyere opp på treffsidene. Nettstedene hvor nyheters-overskriftene hentes fra, er håndplukket.

123nyheter.no utvikles
av Tveit MEDIA. »