Sport

Liten annonse
    FIS står fast på utestengelsen av Russland og Belarus
       Kilde: NRK - Sport | Publisert: (onsdag 24. mai 2023 KL:20.26)
    Det internasjonale ski- og snowboardforbundet ser bort fra anbefalingen fra IOC og åpner ikke for russisk og belarusisk deltakelse i tiden som kommer. Det ble klart etter et styremøte i Zürich onsdag. Der var det på forhånd varslet at den betente Russland-saken skulle tas opp. I en pressemelding opplyser FIS at utøvere fra Russland og Belarus vil fortsette å være utestengte «inntil videre». Det er første gang at styret i FIS diskuterer saken formelt etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) anbefalte alle internasjonale særforbund om å gjenåpne døren for Russland og Belarus. I IOC-uttalelsen som ble formidlet i slutten av mars heter det at russiske og belarusiske utøvere nå bør få slippe til på gitte vilkår. Betingelsen er i første rekke at de konkurrerer som nøytrale, uten nasjonale symboler og med tilknytning til det russiske flagget. Det må også stilles krav om at de aktuelle utøverne ikke har vist noen form for støtte til krigshandlingene i Ukraina, samt at de ikke har formelle koblinger til det russiske militæret. IOC har latt det være opp til hvert enkelt særforbund å ta den endelige avgjørelsen. Det har ført til en dyp splittelse i idrettsbevegelsen. Flere forbund har valgt å legge seg på IOC-linjen, mens andre har stått fast på at Russland og Belarus skal holdes utenfor så lenge krigshandlingene fortsatt pågår. I forkant av FIS-møtet var det kjent at det rådet delte meninger blant medlemmene i styret. FIS-president Johan Eliasch signaliserte allerede i vinter at han mener IOCs holdning i saken må veie tungt å følges. Norges tidligere skipresident Erik Røste, som er styremedlem, har på sin side vært krystallklar på at det eneste rette er å opprettholde utestengelsen.

Ord sky bassert på artikkel: 834835
utestengelsen - Russland - Belarus - internasjonale - snowboardforbundet - anbefalingen - russisk - belarusisk - deltakelse - styremøte - forhånd - varslet - betente - pressemelding - opplyser - utøvere - fortsette - utestengte - diskuterer - formelt - olympiske - anbefalte - særforbund - gjenåpne - uttalelsen - formidlet - slutten - russiske - belarusiske - Betingelsen - konkurrerer - nøytrale - symboler - tilknytning - flagget - stilles - aktuelle - utøverne - krigshandlingene - Ukraina - formelle - koblinger - militæret - endelige - avgjørelsen - splittelse - idrettsbevegelsen - utenfor - fortsatt - forkant - meninger - medlemmene - president - Eliasch - signaliserte - allerede - holdning - tidligere - skipresident - styremedlem - krystallklar - opprettholde -Om 123Nyheter.no

123nyheter.no's kompliserte og automatiserte søkemotor-crawler er satt opp etter en rekke avanserte menneskelig manipulerte variabler som den arbeider kontinuerlig ut ifra. Ingen nettsteder kan betale seg høyere opp på treffsidene. Nettstedene hvor nyheters-overskriftene hentes fra, er håndplukket.

123nyheter.no utvikles
av Tveit MEDIA. »